Bij het spreken met potentiële cliënten is er vaak verwarring over de betekenis van bepaalde termen. Cliënten willen de terminologie van de zorgverzekering begrijpen en leren hoe dit niet alleen de kosten van hun polis beïnvloedt, maar ook hun uitgaven voor out of pocket. Hieronder vindt u uitleg en voorbeelden van de meest voorkomende termen die verband houden met de meeste individuele en gezinszorgverzekeringen.

Aftakkingen en aanvullingen van de zorgverzekeringen

Het eigen risico is het bedrag dat de verzekerde moet betalen voordat de verzekeringsmaatschappij een uitkering verstrekt. Het eigen risico kan variëren van een zeer klein bedrag, zoals $250, tot veel grotere bedragen, zoals $10.000 of $20.000. Verzekeraars houden een lopend totaal van alle claims in een kalenderjaar totdat het eigen risico is voldaan.

  1. De verzekerde is niet verantwoordelijk voor het betalen van het eigen risico totdat er een schadegeval is. De verzekerde hoeft alleen de premies te betalen. Als er in een bepaald jaar geen schadeclaim is, hoeft de verzekerde ook niet het eigen risico te betalen. Meer weten? Bekijk dan alle mogelijkheden om zorg verzekeringen vergelijken mogelijk te maken.

Traditionele gezinsaftrekposten

  • Gezinsplannen zullen meestal een verdubbeling van het eigen risico van een individueel plan inhouden. Als het individuele eigen risico $500 is, dan is het gezinsaftrekbare bedrag $1000. Een gezin moet het verdubbelde bedrag bereiken voordat de verzekering een schadeclaim kan uitbetalen.
  • Als een gezin bijvoorbeeld een eigen risico van $1000 kiest, dan zou de polis geen uitkeringen betalen totdat het gezin collectief $2000 in out of pocket uitgaven heeft bereikt.

Waarom is het zo belangrijk om naar de voordelen van een zorgverzekering te kijken

  • Gezinsbeleid met een ingebouwd eigen risico vereist dat ten minste twee gezinsleden in een kalenderjaar aan het eigen risico voldoen voordat het hele gezin aan de beleidseisen heeft voldaan.
  • Bijvoorbeeld: Als een gezin een eigen risico van $1000 kiest, betaalt de polis een uitkering aan de persoon die $1000 in out of pocket uitgaven bereikt. Een extra gezinslid zou ook het bedrag van $1000 in hetzelfde jaar moeten bereiken om een uitkering uit de polis te krijgen. Zodra twee gezinsleden het eigen risico hebben bereikt, zou het hele gezin in aanmerking komen voor een onmiddellijke uitkering van de polis.
  • Het is moeilijk te zeggen of een traditioneel of ingebouwd eigen risico voordeliger is voor de verzekerde. Afhankelijk van de situatie kan het ene plan beter zijn voor het ene gezin en het andere plan gunstiger voor een ander gezin. Het hangt er echt van af waar het gezin zich op de lange termijn het meest prettig bij voelt.